پروژه LNG/LCNG

مدت قرارداد :  4 ماه

نوع قرارداد :  پژوهشی

کارفرما :   انستیتو گاز طبیعی مایع (ILNG) دانشگاه تهران

وضعیت پروژه :  پایان یافته

شرح مختصر پروژه : در ابتدا پروژه‌اي تحت عنوان “بررسی فناوریهای مایع سازی گاز طبیعی و انتخاب فناوری بر مبنای قابلیت افزایش مقیاس و انجام طراحی مفهومی فناوری منتخب” توسط مديريت پژوهش و فن‌آوري شرکت ملي گاز ايران تعريف گرديد و مسئوليت اجراي آن به انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران واگذار شد، بخشی از این پروژه شامل طراحی مفهومی واحد مایع سازی گاز طبیعی توسط اعضای تیم مهندسی این شرکت انجام شد، با توجه به پیشرفت کار، پروژه تکمیلی با عنوان ” بازنگری طراحي مفهومي واحد 30 تن در روز LNG بر اساس پیش‌فرآوری به روش TSA یا آمین و طراحي مفهومي جایگاه LCNG” توسط مديريت پژوهش و فن آوري شرکت ملي گاز ايران تعريف گرديد و مجدداً مسئوليت اجراي آن به انستیتو گاز طبیعی مایع دانشگاه تهران واگذار شد، بر همین اساس بخشی از پروژه اصلی از طرف انستیتو گاز طبیعی مایع به شرکت طرح و فرآیند کیمیا محول شد.

اهم اجزای این دو پروژه شامل موارد ذیل می‌باشد :

•مطالعات کتابخانه‌ای و همکاری با انستیتو گاز طبیعی مایع در شناسایی، بررسی و انتخاب فناوری مایع سازی گازی طبیعی بر مبنای قابلیت افزايش مقیاس در خصوص واحدهای مایع سازی گازی طبیعی با ظرفیت پایین.

•همکاری با انستیتو گاز طبیعی مایع در ارزیابی فن‌آوری‌های موجود و ارائه نقطه نظرات اصلاحی

•انجام طراحی مفهومی فرآیند منتخب مایع سازی با در نظر گرفتن PFHE به عنوان مبدل حرارتی اصلی فرآیند

•مطالعات اولیه در خصوص انواع مختلف روش‌های تبخیرسازی در تبدیل LNG به CNG

• مقایسه پیش‌فرآوری (شیرین سازی) گاز طبیعی به روش TSA و آمین

•انجام طراحی مفهومی جایگاه LCNG 

•بازنگری طراحی مفهومی واحد LNG بر اساس پیش‌فرآوری به روش آمین

•پیش بینی هزینه‌های طرح و نیازهای عملیاتی

تمامی حقوق و مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت طرح و فرآیند کیمیا است.
کپی رایت 2021 - طراحی سایت توسط دارکوب