خط و مشی کیفیت

بسمه تعالی

شرکت طرح و فرآیند کیمیا  با بکارگیری مهندسین خبره، مجرب و برخوردار از تکنولوژی و تفکرات روز جهان دامنه وسیعی از خدمات مشاوره و مهندسی را با هدف مشارکت و سهیم شدن در وظیفه ملی احداث، نوسازی، توسعه و در نهایت خودکفایی کشور در اجرای کامل پروژه ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه می نماید و به عنوان یک شرکت کاملاً مستقل در راستای تأمین منافع و الزامات مشتریان و طرفهای ذینفع، سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس الزامات استانداردسیستم مدیریت کیفیتISO 9001:2015  ، مستقر و اجرا نموده و مقاصد و جهت گیریهای خود را به شرح ذیل اعلام می دارد:

1) ارتقاء رضایتمندی مشتریان، کارکنان و طرفهای ذینفع.

2) تلاش در راستای افزایش کیفیت خدمات مهندسی و کارشناسی شرکت و بهبود مستمر.

3) جلب مشارکت عمومی در جهت ارتقاء کیفی مقاصد فوق.

4) ارتقاء دانش و فرهنگ کارکنان در جهت رعایت الزامات قانونی و انجام بهینه فعالیت ها.

5) کاهش حوادث و بیماریهای شغلی و  کاهش میزان آلودگی محیط زیست با ارائه آموزش های مستمر ،استفاده از تجهیزات ایمن و رعایت قوانین و مقررات.

مدیر عامل شرکت متعهد می گردد ضمن تأمین منابع مورد نیاز، این خط مشی را در مقاطع سالیانه و یا در صورت نیاز در سایر مقاطع به جهت بهبود مستمر مورد بازنگری قرار داده و از کلیه کارکنان و تأمین کنندگان انتظار دارد در جهت تحقق مقاصد فوق حداکثر توانایی خود را بکار گیرند.

دکتر ایرج نظرحسین صابر

مدیر عامل

تمامی حقوق و مالکیت مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت طرح و فرآیند کیمیا است.
کپی رایت 2021 - طراحی سایت توسط دارکوب